หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
001234
Date Market Segment Symbols IPO Price
15 ธ.ค. 2017 SET DREIT-F 5.99
SET DREIT 5.99
14 ธ.ค. 2017 SET S5028P1803A 1
SET S5028C1803A 1
SET ORI-W1 0
SET CPNREIT 21.9
13 ธ.ค. 2017 SET THCO28C1806A 1
SET SUPE28C1806A 1
SET DTAC28C1806A 1
SET BJC28C1805A 1
SET BEC28C1805A 1
08 ธ.ค. 2017 SET HUMAN-F 4
SET HUMAN 4
07 ธ.ค. 2017 SET THG-F 38
SET THG 38
; ;