หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
12 December
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
12 December 2017
รับซื้อ ขายออก
19,200.00 19,300.00
ทองรูปพรรณ
12 December 2017
รับซื้อ ขายออก
18,859.04 19,800.00
ทองรูปพรรณ 90%
12 December 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,119.60 16,973.14
ทองรูปพรรณ 50%
12 December 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
995.20 15,087.23
ทองรูปพรรณ 40%
12 December 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
560.00 8,489.60
ทองรูปพรรณ 99.99%
12 December 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
435.00 6,594.60
; ;