ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
23 March
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
23 March 2017
รับซื้อ ขายออก
20,350.00 20,450.00
ทองรูปพรรณ
23 March 2017
รับซื้อ ขายออก
19,980.88 20,950.00
ทองรูปพรรณ 90%
23 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,186.20 17,982.79
ทองรูปพรรณ 50%
23 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,054.40 15,984.70
ทองรูปพรรณ 40%
23 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
593.00 8,989.88
ทองรูปพรรณ 99.99%
23 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
461.00 6,988.76
; ;