หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
17 October
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
17 October 2017
รับซื้อ ขายออก
ทองรูปพรรณ
17 October 2017
รับซื้อ ขายออก
ทองรูปพรรณ 90%
17 October 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
ทองรูปพรรณ 50%
17 October 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
ทองรูปพรรณ 40%
17 October 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
ทองรูปพรรณ 99.99%
17 October 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
; ;